Skip to content

ซอฟต์แวร์สำหรับสถานเสริมความงาม

ระบบคลินิกเสริมความงามจะเข้ามาจัดการข้อมูลซึ่งได้ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ช่วยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลคนไข้ ข้อมูลแพทย์ ข้อมูลการรักษา ข้อมูลยา ข้อมูลผู้จำหน่ายยา และข้อมูลการจองเข้าพบแพทย์ ให้เป็นระบบและถูกต้อง สามารถดึงข้อมูลไปใช้งานได้ตลอดเวลาลดปัญหาการสูญหายของข้อมูลลดปัญหาการจองเข้ารักษา การเบิกยาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสั่งซื้อยาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์การออกใบเสร็จ การตัดสต็อกสินค้าในคลัง การออกรายงานเพื่อทำให้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ในกำรดำเนินงาน ลดปัญหาการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในฐานข้อมูลของระบบ สามารถแสดงผลได้เมื่อมีการเรียกใช้งาน เพื่อประโยชน์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซอฟต์แวร์ สำหรับสถานเสริมความงาม

ฟีเจอร์ที่สำคัญ

  1. ระบบจัดการข้อมูลคนไข้  จัดการดึงข้อมูล  บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นรหัสลูกค้า ระบบยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากบัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตร smart card มายังระบบได้
  2. ระบบจัดการเกี่ยวกับ Course  เช็คประวัติการทำหัตถการ (Treatment) ประวัติการใช้คอร์ส ทั้งหมดว่าใช้ไปเท่าไร รวมไปถึงระบบยังสามารถดึง Course ที่หมดอายุไปแล้ว กลับมา
  3. ระบบการจองการเข้ารับบริการ ทำการบันทึกการจองของลูกค้า ซึ่งพนักงานสามารถสร้างการจอง เปลี่ยนแปลงข้อมูลการนัดหมาย จะเป็นการทำงานแบบ Realtime จากฐานข้อมูลกลาง แสดงผลแบบ Calendar View  ยังการลงทะเบียนการจองนัดหมายผ่าน LINE
  4. ระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง  สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ Supplier หรือผู้ผลิตสินค้าได้ ออกใบขอซื้อ “PR (Purchase Requisition)” ที่ออกด้วยพนักงานในองค์กร ออกใบ PO ที่มาจากใบ PR ในคราวเดียวกัน  การ Stock สินค้า สามารถซึ่งลงเป็นจำนวน Unit ที่ต้องการใช้งาน ด้วยการดึงรายการจากใบสั่งซื้อ กรณีเมื่อรับสินค้าเข้าแล้วเท่านั้น สามารถปรับยอดจำนวนสินค้าที่ได้มาเกินยอดสั่งซื้อ สามารถโอนสินค้าไปยังสาขาอื่นได้ สามารถเบิกสินค้าข้ามสาขาได้เช่นกัน
  5. ระบบบริหารการขาย จะจัดระบบสินค้าและบริการ สามารถเพิ่มสินค้า / เพิ่มข้อมูลบริการ / แบ่งหมวดหมู่ / ประเภทสินค้า / กำหนดหน่วยสินค้า ได้ ซึ่งง่ายต่อการจัดการ เป็นเหมือนระบบ Point-of-Sales (POS) แล้วยังเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตร (EDC) เพื่อยิงยอดไปได้ รวมถึงการ รองรับการชำระเงิน หลายช่องทาง รวมถึงการผ่อนชำระสินค้าได้
  6. ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล จัดการพนักงาน บันทึกประวัติของพนักงาน หมอ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน  จัดการคอมมิชชั่น สามารถกำหนดเป้าหมายยอดขาย การคำนวนคอมมิชชั่น ของพนักงาน รวมไปถึงการคิดเปอร์เซ็นต์ยอดขายแต่ละสาขาได้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance ซึ่งทำหน้าที่ดึงข้อมูลบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน ผ่านระบบ Fingerprint Scanner หรือระบบ Hardware อื่นใด ที่สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ CSV ได้ เพื่อนำมา import เข้าระบบได้
  7. ระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)  จัดการแคมเปญ & รีวอร์ด มอบให้ลูกค้าในโอกาศพิเศษ โดยสามารถกำหนดวันเริ่มต้นแคมเปญและสิ้นสุดแคมเปญได้ แสดงข้อมูลผู้สนใจผลิตภัณฑ์  สนใจคอร์สต่าง ๆ ซึ่งบันทึกลงในฐานข้อมูล มีระบบการติดตามผลหลังจากเข้ารับรักษา มีระบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ทั้ง พนักงาน หมอ เชลล์ การรักษาและผลการรักษา ยังมีการสะสมคะแนนเพื่อนำคะแนนมารับส่วนลดพิเศษ และแบ่งระดับลูกค้า เพื่อง่ายสำหรับการจัดการของลูกค้าอีก