Skip to content

ระบบบริหารการขาย  (Sales and Marketing)

การบริหารการขายเป็นการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  วางแผน สั่งการ ควบคุม กำหนดการขาย จ่ายค่าตอบแทน การจูงใจ การส่งเสริมการขาย ส่งมอบสินค้า หรือการให้บริการลูกค้า รวมไปถึงการกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้า  ซึ่งการบริหารการขายนั้นต้องเพิ่งการวิเคราะห์ตลาดด้วยจะต้องรู้ความต้องของลูกค้า  ระบบบริหารการขาย  (Sales and Marketing) ที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นในการบริหารการขาย ยังครอบคุมไปยังสินค้าและบริการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ คอร์ส  ส่วนลด โปรโมชั่น เป็นระบบ Point-of-Sales ที่สามารถจัดการซื้อขายได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ระบบยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตร (EDC) เพื่อรองรับการชำระเงิน หลายช่องทาง รวมถึงการผ่อนชำระของลูกค้ามากขึ้น

Sales and Marketing

คุณสมบัติของระบบบริหารการขาย (Sales and Marketing)

ซอฟต์แวร์ระบบขายหน้าร้าน (POS) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการค้าปลีกสมัยใหม่ การบริการ และธุรกิจประเภทอื่นๆ อีกมากมาย ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะหลักของระบบ

1. งานขายและรายการขาย หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ POS คือการประมวลผลธุรกรรมการขาย ซึ่งรวมถึงการสแกนผลิตภัณฑ์ การใช้ส่วนลด การคำนวณภาษี และการประมวลผลการชำระเงินผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต และการชำระเงินผ่านมือถือ

2. การจัดการสินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ POS จะมีเครื่องมือสำหรับการติดตามระดับสินค้าคงคลัง จัดการสต็อก การเรียงลำดับผลิตภัณฑ์ใหม่ และการวิเคราะห์แนวโน้มการขายเพื่อทำความเข้าใจว่าสินค้าใดขายดีและชิ้นใดขายไม่ดี

3. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ระบบ POS มีความสามารถด้าน CRM เพื่อติดตามข้อมูลลูกค้า ประวัติการซื้อ การกำหนดลักษณะ และคะแนนโปรแกรมสะสมคะแนน สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ปรับความพยายามทางการตลาดและปรับปรุงการบริการลูกค้าได้

4. การจัดการพนักงาน คุณสมบัติสำหรับการจัดการพนักงาน เช่น กะกะ การติดตามชั่วโมงทำงาน และการตรวจสอบประสิทธิภาพการขาย

5. การรายงานและการวิเคราะห์ ซอฟต์แวร์ POS มักจะมีเครื่องมือการรายงานที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ติดตามรายได้ ตรวจสอบสินค้าขายดี และทำความเข้าใจรูปแบบการซื้อของลูกค้า ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลครบถ้วน

สินค้าและบริการ

  • ระบบสินค้าและบริการ สามารถเพิ่มสินค้า / เพิ่มข้อมูลบริการ / แบ่งหมวดหมู่ / ประเภทสินค้า / กำหนดหน่วยสินค้า ได้ ซึ่งง่ายต่อการจัดการ

ระบบ Point-of-Sales หรือระบบบันทึกการขายหน้าร้าน

  • ระบบ Point-of-Sales หรือระบบบันทึกการขายหน้าร้าน ที่สามารถซื้อขาย สินค้า ผลิตภัณฑ์ คอร์ส รวมยังมอบส่วนลด แลกคะแนน หรือโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้
  • ยังเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตร (EDC) เพื่อยิงยอดไปได้ รวมถึงการ รองรับการชำระเงิน หลายช่องทาง รวมถึงการผ่อนชำระสินค้าได้
  • มีระบบปิดเปิด แสดงการขายสินค้า

รายงานการขายหน้าร้าน

  • สามารถแสดงรายงานการขาย ประจำวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ซึ่งสามารถ Filter ได้ตามวันที่ต้องการตามสาขา
  • ระบบยังสามารถแสดงรายการการยกเลิก การยกเลิกรายการเซลล์
  • มีระบบ Notification การชำระเงิน เมื่อมีการชำระเงินเข้ามา
  • มีระบบ Notification เมื่อมีสินค้าเข้า หรือสินค้าพร้อมขาย
  • นำระบบ Survey ซึ่งสามารถเลือกช่องทาง LINE หรือ SMS กับระบบไว้เพื่อรับข้อมูลติชมต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงใหม่