Skip to content

ระบบบริหารการขาย  (Sales and Marketing)

การบริหารการขายเป็นการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  วางแผน สั่งการ ควบคุม กำหนดการขาย จ่ายค่าตอบแทน การจูงใจ การส่งเสริมการขาย ส่งมอบสินค้า หรือการให้บริการลูกค้า รวมไปถึงการกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้า  ซึ่งการบริหารการขายนั้นต้องเพิ่งการวิเคราะห์ตลาดด้วยจะต้องรู้ความต้องของลูกค้า  ระบบบริหารการขาย  (Sales and Marketing) ที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นในการบริหารการขาย ยังครอบคุมไปยังสินค้าและบริการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ คอร์ส  ส่วนลด โปรโมชั่น เป็นระบบ Point-of-Sales ที่สามารถจัดการซื้อขายได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ระบบยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตร (EDC) เพื่อรองรับการชำระเงิน หลายช่องทาง รวมถึงการผ่อนชำระของลูกค้ามากขึ้น

Sales and Marketing

คุณสมบัติของระบบบริหารการขาย (Sales and Marketing)

สินค้าและบริการ

  • ระบบสินค้าและบริการ สามารถเพิ่มสินค้า / เพิ่มข้อมูลบริการ / แบ่งหมวดหมู่ / ประเภทสินค้า / กำหนดหน่วยสินค้า ได้ ซึ่งง่ายต่อการจัดการ

ระบบ Point-of-Sales หรือระบบบันทึกการขายหน้าร้าน

  • ระบบ Point-of-Sales หรือระบบบันทึกการขายหน้าร้าน ที่สามารถซื้อขาย สินค้า ผลิตภัณฑ์ คอร์ส รวมยังมอบส่วนลด แลกคะแนน หรือโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้
  • ยังเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตร (EDC) เพื่อยิงยอดไปได้ รวมถึงการ รองรับการชำระเงิน หลายช่องทาง รวมถึงการผ่อนชำระสินค้าได้
  • มีระบบปิดเปิด แสดงการขายสินค้า

รายงานการขายหน้าร้าน

  • สามารถแสดงรายงานการขาย ประจำวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ซึ่งสามารถ Filter ได้ตามวันที่ต้องการตามสาขา
  • ระบบยังสามารถแสดงรายการการยกเลิก การยกเลิกรายการเซลล์
  • มีระบบ Notification การชำระเงิน เมื่อมีการชำระเงินเข้ามา
  • มีระบบ Notification เมื่อมีสินค้าเข้า หรือสินค้าพร้อมขาย
  • นำระบบ Survey ซึ่งสามารถเลือกช่องทาง LINE หรือ SMS กับระบบไว้เพื่อรับข้อมูลติชมต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงใหม่