Skip to content

การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

Customer Relationship Management (CRM )

 

การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ  Customer Relationship Management (CRM ) ที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง เพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร  การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นมากกว่าแค่การซื้อขายเท่านั้น ยังคอยสอดส่องพฤติกรรมของลูกค้า ว่าชอบอะไร ใช้อะไรมากที่สุด ทำให้เกิดความประทับใจและความภักดีของลูกค้า หรือ Loyalty Program ที่มีต่อองค์กรในระยะยาว ซึ่งลูกค้าคือหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจนั่นเอง ในการพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM ) ขึ้นนั่นจะพัฒนาธุรกิจของคุณในด้าน การบริการ ยอดขาย และการตลาด การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสาร แจ้งโปรโมชั่น แถมยังส่งมอบความภักดีของลูกค้าด้วยบัตรส่วนลด การสะสมคะแนน  บัตรกำนัล รวมไปถึงการส่ง Gift voucher ให้ลูกค้า ผ่านระบบได้อย่างง่ายดาย แค่คลิกเดียวเท่านั้น

CRM

คุณสมบัติของระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 

ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) นำเสนอคุณสมบัติมากมายที่ออกแบบมาเพื่อจัดการและปรับปรุงปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับลูกค้า
และต่อไปนี้คือ คุณสมบัติด้าน CRM ที่มีอยู่ในระบบของเรา

1. การจัดการข้อมูลติดต่อ Contact Management จัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และบัญชีโซเชียลมีเดีย ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามการโต้ตอบทั้งหมดกับผู้ติดต่อแต่ละราย
2. การจัดการการขาย ช่วยในการติดตามกิจกรรมการขาย การจัดการลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และไปป์ไลน์การขาย ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถจัดการและปิดข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เครื่องมือทางการตลาด รวมคุณสมบัติสำหรับการตลาดผ่านอีเมล การจัดการแคมเปญ และระบบการตลาดอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบันด้วยข้อความการตลาดส่วนบุคคล
4. การบริการลูกค้าและการสนับสนุน จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับจัดการคำขอบริการลูกค้า โดยมีระบบ live chat , messaging และ ticketing ช่วยในการติดตามปัญหาของลูกค้า การตอบสนอง และเวลาในการแก้ไข
5. การวิเคราะห์และการรายงาน นำเสนอเครื่องมือการรายงานและแดชบอร์ดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ประสิทธิภาพการขาย ประสิทธิภาพทางการตลาด และอื่นๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล
เช่นรายงาน ยอดขาย แบ่งเป็นสาขา และ/หรือ ตามเวลาที่เป็นช่วงเช่น รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี พร้อมกับ plot เปรียบเทียบ
6. ความสามารถในเชื่อมต่อ ความสามารถในการบูรณาการกับระบบธุรกิจอื่นๆ เช่น ERP (การวางแผนทรัพยากรองค์กร) ซอฟต์แวร์การบัญชี หรือแพลตฟอร์มอีเมล เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานโดยรวม
7. การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ สนับสนุนการทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้หลายแบบ เช่นมือถือ tablet และ PC
8. เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ทำให้งานประจำ เช่น การป้อนข้อมูล การกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย และการกำหนดเวลาติดตามผลเป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอ
9. ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด และ PDPA

จัดการแคมเปญ & รีวอร์ด

 • ระบบสามารถเปิด-ปิด แคมเปญ & รีวอร์ด ที่มอบให้ลูกค้าในโอกาศพิเศษ โดยสามารถกำหนดวันเริ่มต้นแคมเปญและสิ้นสุดแคมเปญได้
 • การให้ส่วนลดพิเศษ สำหรับเดือนเกิดของลูกค้า เช่น เดือนก่อนเดือนเกิดของลูกค้า และ ในวันเกิดของลูกค้า ระบบจะทำการส่ง SMS อวยพรลูกค้าในวันเกิด
 • ระบบสามารถ Export ไฟล์รายงานแคมเปญเป็นไฟล์ Excel ได้
 • สามารถส่งแคมเปญให้ลูกค้า ซึ่งสามารถเลือกช่องทาง LINE หรือ SMS ได้

จัดการระบบผู้สนใจผลิตภัณฑ์ การติดตามผลหลัง ประเมินความพึงพอใจ

 • แสดงข้อมูลผู้สนใจผลิตภัณฑ์  สนใจคอร์สต่าง ๆ ซึ่งบันทึกลงในฐานข้อมูล
 • มีระบบการติดตามผลหลังจากเข้ารับรักษา
 • มีระบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ทั้ง พนักงาน หมอ เชลล์ การรักษา รวมไปถึงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ระบบการสะสมคะแนน

 • สามารถตั้งระดับคะแนน (Point) เพื่อนำคะแนนมารับส่วนลดพิเศษ
 • สามารถแบ่งระดับลูกค้า เพื่อง่ายสำหรับการจัดการของลูกค้า ดังนี้
  - Lead ลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ซึ่งอาจจะเป็นเพียงเพื่อรับข่าวสาร แต่ยังไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ของร้านเลย
  - Silver, Gold, Platinum ซึ่งเป็น Tier ของลูกค้าในแต่ละระดับ
  - ทั้งนี้แยกเป็น Point ซึ่งแต่ละ Point จะต้องใช้เงินเท่าไหร่นั้น
  - แสดงรายการข้อมูลเชิงลึกรายบุคคล คะแนนเอกสิทธิ์ คะแนนโบนัส ได้
 • สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้จาก Global Setting  ของระบบ