Skip to content
Home » News » Turbo Charge Your App with NVME

Turbo Charge Your App with NVME

ClinicSoft.App ได้ทำการอัพเกรดระบบ Storage ใหม่เป็น ระบบที่ใช้ NVME Gen4 ล้วน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรายแรกของไทย ที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการใช้งาน Software-As-A-Service (SaaS) ซึ่งนับว่าปัจจุบันเป็น storage ที่เร็วที่สุดในท้องตลาด ด้วยฝ่ายพัฒนาของเรา (Operation Center) ได้ตระหนักถึงการต้องการความเร็วที่เพิ่มขึ้น เราจึงได้นำระบบดังกล่าวมาใช้งาน นอกจากความเร็วแล้ว เรายังมีเทคโนโลยี RAID5 มาปกป้องข้อมูลที่สำคัญของท่าน และ ที่ขาดไม่ได้เลยคือ ระบบสำรองข้อมูล

สำหรับระบบใหม่นี้ เราได้ทำการ migrate ลูกค้าทั้งหมดเข้าสู่ระบบนี้แล้ว ท่านจะพบกับความเร็วอย่างเหลือเชื่อได้ทันที สำหรับ data center ของเรานั้นมีระบบ hypervisor และ Cloud ที่ยอดเยี่ยม ผนวกกับระบบ storage ที่เร็วที่สุด ย่อมส่งผลให้การทำงานทุก app ในเครือของเราเร็วกว่าใครในปัจจุบัน

เพราะเราไม่ได้เป็นเพียงบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Network, Storage และ Security ทำให้เราเหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ในท้องตลาด

ให้เราช่วยท่านเรื่องพัฒนาซอฟต์แวร์แบบองค์รวมวันนี้