Skip to content
Home » News » Treatment Plan Generator

Treatment Plan Generator

อะไรคือแผนการรักษา หรือ Treatment Plan

แผนการรักษาหรือ treatment plan เป็นเอกสารหรือแนวทางที่สรุปและระบุวิธีการรักษาที่คุณ หรือผู้ป่วยควรทำเมื่อมีปัญหาสุขภาพหรืออาการป่วยที่ต้องรับการดูแลและรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ แผนการรักษานี้จะถูกพิจารณาและสร้างขึ้นโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการรักษาภาวะทางการแพทย์ที่เจอในผู้ป่วย

แผนการรักษามักจะรวมถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรคหรือสภาวะทางการแพทย์ของผู้ป่วย เช่น การวินิจฉัยโรค, อาการที่เป็น, ประวัติการรักษาที่ผ่านมา, และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติแพ้ยาหรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการรักษา และแผนการรักษาอาจรวมถึงขั้นตอนการดูแลสุขภาพที่ต้องทำต่อไป เช่น การใช้ยา, การผ่าตัด, การฝังเข็ม, การกายภาพบำบัด, หรือการรักษาด้วยการแพทย์เสริม

แผนการรักษามักจะถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้การดูแลและการรักษาเป็นไปตามขั้นตอนและแนวทางที่เป็นประสิทธิภาพที่สุด และมักต้องปรับปรุงเป็นระยะๆ ตามการติดตามผลลัพธ์และสภาวะของผู้ป่วย เป้าหมายหลักของแผนการรักษาคือการช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นสภาพสุขภาพหรือลดอาการป่วยลงให้มากที่สุด โดยใช้การรักษาที่เหมาะสมกับสภาวะทางการแพทย์ของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้ แผนการรักษายังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยเพื่อให้คนไข้เข้าใจและร่วมมือในการดูแลสุขภาพของตนเองในแง่ของการรักษาและการป้องกันโรคด้วยความรับผิดชอบ

แล้ว CLINICSOFT มีฟีเจอร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับ Treatment Plan ?

CLINICSOFT มีฟีเจอร์ Treatment Plan Generator ที่เป็น Option เสริม เพื่อให้คลินิก ศูนย์บำบัด ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางสามารถสร้าง แผนการรักษาได้เบื้องต้น เพื่อความสะดวกต่อการทำการนัดหมายผู้ป่วยเข้ามาทำการรักษา โดยการสร้าง treatment plan นั้นจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

  • แพทย์ผู้ทำการรักษา และ ความเชี่ยวชาญที่แพทย์คนนั้นมี
  • ห้อง และ อุปกรณ์ที่ใช้รักษา
  • วันและเวลาที่สามารถสร้างการนัดหมายได้

โดยระบบจะทำการสร้าง treatment plan พร้อมกับ การนัดหมาย (reservation) ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ ตามแผนการรักษาที่สร้างไว้ในระบบ โดยการ booking/reservation ที่ระบบจะสร้างขึ้น ขึ้นนั้น จะอาศัยเงื่อนไขการรักษาที่สร้างขึ้น ตามชนิดของโรคเช่น

  • ระยะห่างของการทำการนัด รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
  • การนัดหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยระบบจะ ทำการ suggest ให้อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขของรักษาโรคนั้นๆ โดยไม่ต้องเลือกเป็นวันๆ แล้วดูตารางว่าง
Treatment Plan Generator from CLINICSOFT
Treatment Plan Generator